SUS   5,50€
SUSHI SAUMON X2
SUT   6,90€
SUSHI THON X2
SUB   6,50€
SUSHI BAR X2
SUD   5,90€
SUSHI DAURADE X2
SUM   5,50€
SUSHI MAQUEREAU X2
SUO   5,00€
SUSHI OMELETTE X2
SUC   6,90€
SUSHI CREVETTE X2
SUI   6,90€
SUSHI OEUFS DE SAUMON X2
SUP   7,50€
SUSHI POULPE X2
SUG   7,90€
SUSHI ANGUILLE X2
SUTT   6,90€
SUSHI TARTARE THON X2
SUTS   6,90€
SUSHI TARTARE SAUMON X2